สิ่งทอ

มนุษย์สร้างเส้นใย

โปรดคลิกที่หมวดเพื่อทราบรายละเอียดของแต่ละหมวดหมู่ที่เรานำเสนอบริการของเรา

  • ด้ายเย็บผ้า

  • เส้นด้ายใยสังเคราะห์

  • เส้นด้ายใยประดิษฐ์

  • monofilament สังเคราะห์

  • monofilament ประดิษฐ์

  • เส้นด้ายที่มนุษย์สร้างขึ้น

  • ผ้าทอจากเส้นด้ายใยสังเคราะห์

  • ผ้าทอจากเส้นด้ายใยประดิษฐ์