สิ่งทอ

ขนของสัตว์

โปรดคลิกที่หมวดเพื่อทราบรายละเอียดของแต่ละหมวดหมู่ที่เรานำเสนอบริการของเรา

  • ขนสัตว์

  • ผ้าขนสัตว์ไม่ปลิวว่อนหรือหวี

  • ผ้าขนสัตว์ปลิวว่อนหรือหวี

  • ขนสัตว์ไม่ปลิวว่อนหรือหวี

  • ขนสัตว์ปลิวว่อนหรือหวี

  • ขยะมูลฝอย

  • ขนเสียจากสัตว์

  • หุ้น Garnetted

  • เส้นด้ายขนสัตว์

  • เส้นด้ายของขนสัตว์