เลนส์

เครื่องมือแพทย์และศัลยกรรม

โปรดคลิกที่หมวดเพื่อทราบรายละเอียดของแต่ละหมวดหมู่ที่เรานำเสนอบริการของเรา

 • เครื่องมือผ่าตัดทางการแพทย์

 • เครื่องใช้ทางทันตกรรม

 • เครื่องใช้เกี่ยวกับสายตา

 • เครื่องใช้ไฟฟ้าบำบัด

 • อุปกรณ์ช่วยหายใจ

 • เครื่องใช้หายใจ

 • เครื่องใช้ในการแตกหักกระดูกและข้อ

 • อุปกรณ์ทันตกรรม

 • ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายประดิษฐ์

 • เครื่องช่วยฟัง

 • เครื่องกระตุ้นหัวใจ

 • เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สวมใส่ฝังอยู่ในร่างกาย

 • เครื่องมือใช้เอ็กซเรย์

 • อุปกรณ์รังสีแกมมาอัลฟ่าเบต้า

 • เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิต