เลนส์

เครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา

โปรดคลิกที่หมวดเพื่อทราบรายละเอียดของแต่ละหมวดหมู่ที่เรานำเสนอบริการของเรา

 • เส้นใยนำแสง

 • องค์ประกอบแสง

 • เลนส์

 • ฟิลเตอร์

 • กรอบ

 • mountings

 • แว่นตากันแดด

 • แว่นตา

 • สถานที่ท่องเที่ยว

 • กล้องโทรทรรศน์ออปติคัล

 • เครื่องมือทางดาราศาสตร์

 • กล้องจุลทรรศน์

 • เลนส์คอมโพสิต

 • เครื่องใช้ไฟฟ้าออฟติคัล

 • เครื่องมือวัดทางแสง

 • เลเซอร์

 • อุปกรณ์ออปติคัล